Konu sürtünme kuvveti ve 1. Yanıt nasıl doğru olur cevap E

k=0.25 olursa sürtünme kuvveti F/2 olur