Komünist ne demek? Komünizm nedir? komünist sözcüğünün anlamı?

komünist ne demek? Komünizm nedir? komünist sözcüğünün anlamı?

komünist ne demek? Komünizm nedir? komünist sözcüğünün anlamı?

Cevap: Komünizm yanlısı olan kimseye komünist denir. Komünizme göre

Komünizm düzenine göre var olan milli gelir tüm bireylerle eşit olarak paylaştırılmalıdır. Komünizm düzeninde herhangi bir özel mülkiyet hakkı yoktur.