Keremin cebindeki paralar

Kerem, cebindeki parasının (13 TL) tamamı ile
fiyatı aynı olan kalemlerden üç tane ve fiyatı
aynı olan silgilerden 2 tane ya da fiyatı aynı
olan silgilerden beş tane ve fiyatı aynı olan
kalemlerden bir tane alabiliyor.
13 TL
13 TL
Buna göre, Kerem’in cebinde 24 TL olsaydı
tamamı ile bu silgilerden kaç tane alabilirdi?
A) 24
B) 20 C) 18
D) 12
E) 8
8.

12 tane 24/2