Kast sisteminde işçi sınıfına verilen isim nedir?

Kast sisteminde işçi sınıfına verilen isim nedir?

Kast sisteminde işçi sınıfına verilen isim nedir?

Cevap: Hindistan’da var olan kast sistemi, toplumu dört ana gruba ayırır. Bu gruplar, Brahmanlar (ruhban sınıfı), Kshatriyalar (savaşçı sınıfı), Vaishyalar (tüccar ve çiftçi sınıfı) ve Shudralar (işçi sınıfı) olarak adlandırılır.

Shudralar, Hindistan’daki kast sisteminde işçi sınıfına verilen isimdir. Bu sınıf, genellikle düşük ücretli işlerde çalışan insanlardan oluşur. Kast sisteminin en altında yer alan Shudralar, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bir konumda bulunurlar ve diğer kastlardan daha az itibar görürler.

Kast sistemi günümüzde yasaklanmış olsa da Hindistan’da hala varlığını sürdürmektedir ve Shudra sınıfı mensupları zorlu hayat şartlarıyla karşı karşıya kalabilmektedirler.