Kar zarar problemi çözemedim önemli

  1. Kap

Bu düzenekte sabit hızla 3 dakikada 10 mililitre su ayrışabil- mektedir. Hacimce %40’ı yağ olan bu karışımdaki su tamamen ayrışarak diğer kaba aktarılmış ve son durumda I. kaptaki yağ miktarı şekilde verilmiştir.

Buna göre, bu işlem kaç dakika sürmüştür?