Kafam karıştı anlayamdım

. Ölçüsü-120°34’ olan açının esas ölçüsü aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 240°26¹
B) 240°34¹
D) 241°34¹
251
C) 239°34’
E) 239°26’

  1. E 2) D 3) E
    gut
    KAVRAMA