Jules Verne, eserlerini yazarken bilimsel gelişmelerden yararlanmıştır. gitarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?

Jules Verne gibi yazarların bazı eserleri, onlarin yaşadıkdan zamanda bir gerçekliğe sahip değildi. Bu eserter - celeyen bilim adamları, yazarların hayallerinden yola çıkarak bilimsel gelişme ve keşifare cesaret edebilmişlerdir. Nasıl ki edebiyat başka bilim dallarının keşif ve yeniliklerini kullanıyorsa diğer bilim dalları da edebiyatın çizdiği ge- Jecekle ilgili hayal ve fikirleri kullanabilir. Demek ki edebiyat da diğer bilim dallanna yardimo olmuştur. Edebiyatın bilim ve teknolojinin gelişmesinde etkilerini inkar edemeyiz.

Bu metinden,

Edebiyat ve bilim, karşılıklı etkileşim halindedir.

Bazı yazarlar bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlamışlardır.

Jules Verne, eserlerini yazarken bilimsel gelişmelerden yararlanmıştır. gitarından hangilerine kesin olarak ulaşılır?