Işlemli olursa sevinirim

11
imhocam
.
.
3.
T
AH
M
1
3
I
(Şekil -1)
4
5
3
2
(Şekil -II)
Aynı düzlemde bulunan K, L, M vektörlerinin
bileşkesi R vektörüdür.
Buna göre, R vektörü Şekil - Il’deki vek-
törlerden hangisidir?
A) 1 B) 2
D) 4 E) (5
narak hesa
a) Uç uca
kullanıl
A
Düzlemd
vektörler
tör" den
terilir. Ya
Vektörle
bulunab

 1. Uç u-
  Bir ve
  rin uc
  vekto
  çizile
  A ve