İşlem doğru mu

İşlem doğru mu

Buna göre, 1000. 30
barkod numarasında yer alan beş basamaklı doğal sayıların toplamı
kaçtır?
A 101 104
B) 110 018
8. x ile y birer rakam olmak üzere;
24.32.5
sayısı ile
Ở 110 107
2,370 13,17,19.5
35.11²
sayısının aralarında asal olduğu bilinmektedir.
Buna göre, x + y ifadesinin alabileceği kaç farklı değer vardı
24.
A) O
B) 19
*
D) 111 108
HAZINE
AVCILARI
D) 26
5x
34
Asal
10
-55+
+35
5X-55
3-) 3³
Kitap okumanın çok faydalı olduğunun bilincinde olan Müge, hazine avcılarının maceralarını an-
latan bir kitap okumaktadır.