İklim bitki ilişkisi


Bunu acil cvplarmisiniz

D)
E) Orta Şili kıyılarında
Aşağıdaki grafik, bir yerin sıcaklık ve yağış ortala-
malarının aylara göre dağılımını göstermektedir.
(mm) Yağış
300
250
200
150
100
50
Sıcaklık
(°C)
0
ΟS ΜΝΜΗΤΑΕΕΚΑ
30
25
20
15
10
5
10
Grafikteki bilgilere göre, bu yerin iklim özellikleri,
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar ılık ve kuraktır.
B) Yazlar serin, kışlar ilık ve her mevsim yağışlıdır.
C) Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ilık ve yağışlıdır.
D) Yazlar sıcak ve yağışlı, kışlar soğuk ve kuraktır.
REDMI NOTE 11S | “09,20”
Tes
Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve ka 23a
Test Grup
ag²00
Test Grup
Grup
Test
Test Grup T est Grup
Test Grup
Test Grup
Test Grup
Test Grup
Grup