İkinci meşrutiyet hangi osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

ikinci meşrutiyet hangi osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

ikinci meşrutiyet hangi osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir

Cevap: ikinci meşrutiyet Osmanlı padişahlarından II . Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir.