İfadelerinden hangilerinin sonucu tek sayıdır?

  1. x, reel sayı olmak üzere, 15+3* 15*-3* 8 7

olduğuna göre,

  1. 3x+1

II. 5x-1

III. 15x

ifadelerinden hangilerinin sonucu tek sayıdır?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B