Hristiyan ortodoksluğun ruhani başkanlarına verilen isim hangisidir?

Hristiyan ortodoksluğun ruhani başkanlarına verilen isim hangisidir?

Hristiyan ortodoksluğun ruhani başkanlarına verilen isim hangisidir?

Cevap: Hristiyan Ortodoksluğun ruhani başkanlarına verilen isim, "Patrik"tir. Patrik kelimesi, Yunanca “patriarkhis” kelimesinden gelmektedir ve “baba” veya “soybaşı” anlamına gelmektedir. Hristiyan Ortodoks geleneğinde, patrikler bölgesel kiliselerin liderleri olarak kabul edilir ve bu bölgelerdeki inananları yönetirler. İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi, Hristiyan Ortodoksluğun en önemli merkezlerinden biridir ve patrik, tüm Ortodoks dünyasının duhovnaya glava (ruhani lideri) olarak kabul edilir.