Hocam lütfen çok acil

10x + 5x
uğu (2x) cm oldu-
Shot on GM 21
6.
Verilen blokları kullanarak, aşağıdaki örnekteki gibi
çarpanlara ayırma modellemesinin eşitini bulunuz.
Örnek:
a)
X
Cevap: x² + x + x + 1 = (x+1) (x + 1)
x²+2x+1=(x + 1)²
Cevap:
b)
1
CEBİRSEL İFAD
c)
Cevap:
d)
Cevap:
Ceva
7. Yan
ğıda
gel
ayı
A)