Hızlı cevap verebilir misiniz

Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta türdeş küplerden oluşan K, L, M cisimleri şekildeki gibi tutuluyor.

Buna göre, K, L, M cisimlerinin hangileri serbest bırakıldıklarında konumlarını korur?