Hız vektörel bir nicelik olduğundan hızın büyüklüğü de- ğişmese de

Hız vektörel bir nicelik olduğundan hızın büyüklüğü de- ğişmese de hareketin yönü bile değişse cismin hızı de- ğişmiş kabul edilir.

Birim zamanda hızda meydana gelen değişime ivme denir.

  1. Dalından kopup yere düşen elmanın hareketi II. Virajı sabit 50 km/h süratle dönen kamyonetin hare- keti III. Kırmızı ışığı görünce frene basan şoförün hareketi

Verilenlerden hangileri ivmeli bir harekettir?