Herhangi bir formül yada bilgi verilmemis

 • 6x-
 1. a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere,
  2
  Va².b = a√b’dir.
  c/3
  *6**12
  0
  8
  2√3 cm
  tla
  Yukarıda yarıçap uzunluğu verilen daire şeklindeki
  demir parçası, dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve-
  nin içinden geçebilmektedir.
  6x
  Dikdörtgen şeklindeki çerçevenin köşegen uzun-
  luğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna
  göre, bu uzunluk en az kaç olabilir?
  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9

11
Birim
düşün
olaral
ANG