Her ikisi de kendi tabletlerinde 1 dakika 50 saniye uzunluğundaki şarkıyı aynı anda başlattıktan en az kaç saniye sonra tekrar beraber başlarlar?

Ahmet A tipi müzik uygulamasını, Mert B tipi müzik uygulamasını tabletlerine yükle- miştir.

Ahmet’in yüklediği müzik uygulaması şarkı- nın son 2 saniyesini çalmadan şarkıyı tek- rar başlatıyor.

Mert’in yüklediği müzik uygulaması şarkıyı tamamen bitirdikten sonra 10 saniye bekle- yip sonra şarkıyı tekrar başlatıyor.

Her ikisi de kendi tabletlerinde 1 dakika 50 saniye uzunluğundaki şarkıyı aynı anda başlattıktan en az kaç saniye sonra tekrar beraber başlarlar?

Ahmet’in kullandığı uygulamada 1 şarkı 1 dk 48 sn sürüyor.
Mert’in kullandığı uygulamada 1 şarkı 2 dk sürüyor.

1dk 48 sn= 60+48=108 sn
2dk=120 sn
108 ile 120’nin EKOK’unu alıyoruz.

108 120 | 2
54 60 | 2
27 30 | 2
27 15 | 3
9 5 | 3
3 5 | 3
1 5 | 5
1

2³.3³.5=8.27.5=40.27=1080 sn