Harita bilgisi gerekli

Lokanta
Göl
Market
Kütüphane
Postane
Hastane
Banka
Okul
0 20 40 60 80 100 m
LU
K
Buna göre Ayşe Öğretmen’in aşağıda sorduğu so-
rulardan hangisinin cevabını öğrenciler bu plandan
yararlanarak bulamaz?
A) Okuldan hangi yöne gidilirse göl kıyısına ulaşılır?
B) Göl, lokantadan kaç metre yüksekliktedir?
C) Planda gösterilen toplam alan kaç metrekaredir?
D) Market, kütüphane ve pastane arasında toplam
uzaklık kaç metredir?
E) Okuldan bankaya giden yol ile hastaneye giden yol
arasında kaç metrelik fark vardır?