Hangisi bir atasözüdür kim milyoner olmak ister

Hangisi bir atasözüdür?

A) Kaynana öcü kızı feci

B)Kaynana öcü kaynata neci

C) Kaynana öcü oğlu cici

D) Kaynana öcü damat gücü

Hangisi bir atasözüdür?

A) Kaynana öcü kızı feci

B)Kaynana öcü kaynata neci

C) Kaynana öcü oğlu cici

D) Kaynana öcü damat gücü

Sorunun doğru cevabı C) Kaynana öcü oğlu cici dır.

1 Like