Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere "Türk" kelimesi geçer?

Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi

dilindeki şekliyle iki kere “Türk” kelimesi geçer?

A: Ozbekistan

C: Macaristan

B: Azerbaycan

D: Türkiye

Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi

dilindeki şekliyle iki kere “Türk” kelimesi geçer?

Cevap: Sorunun doğru cevabı Macaristan