Geometride acılar ucgen

Acık ce net olsun cevap E

1 Like