Geometri ödevi

|DE| = x
Yukarıdaki verilere
göre, x kaç cm dir?
A) 3√7
B) 3
4).
B
D) 4√3
P
M
D) 36
B4 E
E) 4√7
K
F
12
C) 2√7
Şekilde eşke-
nar üçgenlerin
kenarlarının
orta noktaları
birleştirilerek
yeni eşkenar
üçgenler
oluşturulmuş-
tur.
L
Alan (PMK) = 2√3 cm² olduğuna göre, ABC
üçgeninin çevresi kaç cm dir?
A) 72
B) 4812
E) 3612
C) 48
DOP

@dduygubilic7