Geometri dogruda acilar

EF ve BC paralel mi verilmiş @kerarkubra

Evet onu eklemeyi unutmuşum