Gazneliler ve selçuklular arasında 1040 yılında yapılan savaş ismi nedir?

Gazneliler ve selçuklular arasında 1040 yılında yapılan savaş ismi nedir?

Gazneliler ve selçuklular arasında 1040 yılında yapılan savaş ismi nedir?

Cevap: Gazneliler ve selçuklular arasında 1040 yılında yapılan savaşın adı Dandanakan savaşı dır. Bu savaşta selçuklu devleti Gazne devletini yenmiştir.