Fonkskkiyon

Tam sayılar kümesinde tanımlanan

f(x) =

x + 1, x tek ise x-3, x çift ise

fonksiyonu veriliyor.

m, n ve p tam sayıları için

(2m + 5) .(3n-1) ifadesinin bir çift sayı,

(5n + p - 2) ifadesinin bir tek sayı,

p ^ (m - 2) ifadesinin ise bir tek sayı

bilgileri verildiğine göre,

f(n + p) - f(m + p) + f(m - n)

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?