Fizik sorusu2

Esneklik kat sayısık olan yaya Şekil-l’deki gibi bağlanmış C m kütleli K cismi dengededir. Yay titreştirildiğinde K cis- minin yapmış olduğu basit harmonik hareketin periyodu Toluyor.

-60000000000

Km

L 2m

Şekil-1

Şekil-II

Yay ortadan ikiye bölünüp Şekil-ll’deki gibi 2m kütle- li L cismi ile titreştirildiğinde, L cisminin yapmış oldu- ğu basit harmonik hareketin periyodu kaç T olur? (Yayların kütleleri önemsizdir.)