Fizik problemi

Şekildeki devrede ampermetrenin okuduğu değer 4 amper ise lambanın gücü kaç watt dir?

Şekildeki devrede am

R_{K} = 5O mega

permetrenin okuduğu değer 4 amper ise K ve Llambalarının gücü kaç

watt tir?

Cevap P_{K} = 80

V=80 Volt

P_{L} = 240

Şekildeki devrede K, L, M lambalarının parlaklıkları P K^ prime P_{L} ve P_{M} büyüklük leri arasındaki ilişki nasıldır?

R

exists P

M

2R

^ 3R

M

2R

plus/minus j_{1} =

İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle kurulu devrelerdeki K, L, M lambalarının parlaklıkları P_{K} P_{L} P_{M} arasındaki ilişki nasıldır?