Fizik odevi

 1. Bir sandal 2 saat boyunca 5 km kuzey yönünde
  ilerlerken aynı zamanda akıntından dolayı 3 km
  doğu yönünde sürükleniyor.
  i. Sandalin katettiği toplam mesafeyi bulunuz.
  ii. Sandalın yerdeğiştirmesinin vektör diyagramını
  çiziniz ve büyüklüğünü hesaplayınız.
  iii Sandalin ortalama hızının büyüklüğünü
  (km/saat) cinsinden bulunuz.