Fizik madde bilgisi

nerden başlanmalı

İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 g’lik altın bilyeler, başlangıç-
ta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan üç adet özdeş dere-
celi silindirler içerisine şekildeki gibi bırakılıyor.
Yer
(Yatay)
300
Bu gözlemden elde edilen verilere göre, altın için özkütle
(d) - hacim (V) grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
A) d (g/cm³)
B) d (g/cm³)
C) d (g/cm³)
100
0
15 25
V (cm³)
D) d (g/cm³)
5
300+
15
0
V (cm³)
15 25
V (cm³)
E) d (g/cm³)
20+
25 cm³
20 cm³
15 cm³
0
10 cm³
5 cm³
20
E-
V (cm³)
15
15
V (cm³)