Fizik işlemli olursa sevinirim

bir
in
19

 1. Aynı düzlemde bulunan;
  K
  ΙΣ
  M
  1X
  vektörler için,
  A) Yalnız I
  Ľ
  D) I ve III
  Y
  to
  B
  IN
  14
  I. K+L=M
  II. A+B=C
  III. X+ Ÿ = Z
  yargılarından hangileri doğrudur?
  B) Yalnız III
  A
  TEST 4

to
CI ve II
E) II ve III
enimhocam
IX
K
Aynı düzle
bileşkesi
Buna gö
törlerde
A) 1