Fizik dersi sorusu

D) Yalnız I
67.
E)
y
Akım
68.
Gerilim
Özdeş katot maddelerinin kullanıldığı X ve Y foto-
elektrik düzenek için çizllen grafikler, fotoelektrik
akımın fotosel devresindeki pil voltajı ilo değişimi-
ni göstermektedir.
Buna göre,
I. Gelen ışınların işık akıları eşittir.
II. Gelen ışınların dalga boyları eşittir.
III. Sökülen fotoelektronların maksimum kinetik
enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
C) I ve II
71.
Ö
m
re
S
ğu