Fizik bilimine giriş

 1. Elektriğin durgun haldeki yüklerin etkileşim-
  leri ile ilgilenen bölümüne…, hare-
  ketli yükler ve etkileri ile ilgilenen bölümüne
  adı verilir. Maddelerin manyetik
  özellikleri ile ilgilenen bölümüne
  denir.
  Buna göre, yukarıdaki tanımlarda boş bi-
  rakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelime-
  lerden hangisi gelmelidir?
  A) elektrik, manyetizma, statik elektrik
  B) statik elektrik, elektrik, manyetizma
  C) statik elektrik, manyetizma, elektrik
  D) elektrik, statik elektrik, manyetizma
  E) manyetizma, statik elektrik, elektrik