Fizik basınç

Şekilde bir uçak ka-
nadı ve kanadın al-
tindan ve üstünden
geçen hava akımı
modellenmiştir.
A) Yalnız I
Buna göre,

 1. Üstten geçen havanın hızı daha büyüktür.
  II. Kanadın altına uygulanan dinamik basınç, üs-
  tüne uygulanandan daha büyüktür.
  III. Kanat, basınç farkının etkisi ile itilir.
  yargılarından hangileri doğrudur?
  D) I ve III
  Üst
  B) Yalnız II
  Kanat
  Alt
  E) I, II ve III
  C) I ve II