Fizik-basınç

20230204_211309

Sürtünmesiz hareket eden sız-
dırmaz pistonla kapatılmış şe-
kildeki kapta bulunan gazın ba-
sıncı P, hacmi V, özkütlesi de d
dir.
A) Yalnız P
Bu kap bir süre soğutulduğunda P, V ve d
niceliklerinden hangileri değişmez?
D) P ve d
B) Yalnız d
Açık
hava
E) V ve d
Gaz
C) P ve V