Fen öğretmeni, kimyasal ve fiziksel değişimler konusun- da yandaki gibi okulun bah- çesinde bir miktar odunu yakarak

Fen öğretmeni, kimyasal ve fiziksel değişimler konusun- da yandaki gibi okulun bah- çesinde bir miktar odunu yakarak ve tenceredeki su- yu ısıtarak örnek vermiştir. Daha sonra anlattıkları ve gördüklerinden yola çıka- rak öğrencilerinin yorumlar yapmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrenci yorumlarından hangisi yan- liştir?

A) Odunun yanması kimyasal bir değişimdir ve olay sira- sında odunun kimliği değişmektedir.

B) Odunun yanması sırasında açığa çıkan ısı, ışık ve gaz olay sırasında yeni maddelerin oluşmasındandır.

C) Tenceredeki suyun buharlaşmaya başlaması ve kap- tan buhar çıkışı maddenin kimliğinin yanı sıra dış gö- rünüşünün de değişmesine bir örnektir.

D) Tenceredeki suyun buharlaşması sırasında maddenin sadece dış görünüşünde değişme meydana geldiği için fiziksel bir değişimdir.

C şıkkı olduğunu düşünüyorum