Felsefe ödevimde böyle bir soru çıktı acil yardım

4)"Akıl hiçbir şeyi algılayamaz, duyular hiçbir

şeyi düşünemez. Bilgi ancak bunların birleşik faaliyetinden doğar." diyen Kant, felsefe tarihi içerisindeki

hangi iki görüşü uzlaştırmıştır?

a) Fenomenoloji - Analitik felsefe b)) Septisizm-Rasyonalizm

e) Pozitivizm - Entüisyonizm

Rasyonalizm - Empirizm