Emin degilim

Birinci TBMM’nin;

Kuvvetler Birliği İlkesini uygulaması

“Türkiye Büyük Millet Meclisi” adını kullanması

• Yeni bir anayasayı yürürlüğe koyması

faaliyetleri ve özellikleriyle ilgili olarak,

I. olağanüstü yetkilere sahip olduğu,

V milli duyguları güçlendirmeye çalıştığı,

II Kurucu meclis özelliği taşıdığı çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?