Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir. diyen bir tarihçi bu sözünü emevilerin hangi davranışlarıyla destekleyebilir?

Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir. diyen bir tarihçi bu sözünü emevilerin hangi davranışlarıyla destekleyebilir?

Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir. diyen bir tarihçi bu sözünü emevilerin hangi davranışlarıyla destekleyebilir?

Cevap: Emeviler soy dayanışmasına önem vermişlerdir. Devleti yönetirken farklı soydan gelen topluluklarla işbirliği yapmışlar bu topluluklara devlet yönetiminde görevler vermişlerdir.