Duyu organı

Görme bozukluğu olan bir bireyde görüntünün göz kü- resinde oluştuğu yer aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Retina

Görüntünün oluştuğu nokta

Lens-

Verilen anomali ve sonuçlarıyla ilgili olarak aşağı- daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Verilen anomali hipermetrop göz kusuru olabilir.

B) Göz küresinin önden arkaya doğru olan çapı nor- malden daha kısadır.

C) Kusur ince kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir.

D) Yaşlılığa bağlı olarak görülme olasılığı da artar.

E) Yakını net görmesine karşın uzağı net göremez