Dükün eşine ne denir?

dükün eşine ne denir

dükün eşine ne denir

Cevap: “Dükün eşine” ifadesi, bir dükün (soylu bir unvan) evli olduğunu ifade ederken kullanılan bir ifadedir. Eğer bir dükün varsa, onun eşi genellikle “düşes” veya “duchess” olarak adlandırılır. Bu terim, bir dükün eşine verilen unvandır ve soylu bir konumu ifade eder.