Doğrumu değilmi diye emin olmak için

Bir evin salonuna üç adet sarkıt avize takılmıştır.
Sarkıt avizelerden iki tanesinin uzunlukları metre.
cinsinden çözümlenmiş olarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Avize
Mavi
Kırmızı
Sari
Uzunluk (m)
10+5-102+3-10-³0
A
"176°
10²+8-10¹ +7-10°
10+9+10+1-10
Verilenlere göre kırmızı sarkıt avizenin
uzunluğu mm cinsinden çözümlenmiş olarak
aşağıdakilerden hangisi olamaz? (1 m=1000
mm’dir.)
A10+4-10 +9-10°
10+ 6-10 +3-10°
10¹ +7-10¹
7. (al, 1 veya
sayı ve n ba
bilimsel gö
0²0, 153
10:30, 191
NARTEST
Yüksekliğ
prizmasi
masanın
Masanın
ğuna gö
en üstte
aynı biri
dakilerd
A) 1,92-1
1,92-1