Doğru cevap C


A cismi ile eğik düzlem yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı 0,4 olduğuna göre sistem serbest bırakıldı ğında B cisminin ivmesi hangi yönde kaç N/kg olur? (g=10 m/s²; sin53°=0,8; cos53°=0,6; Makaranın sür tünmesi önemsizdir)