Doğal sayılar

Yukarıdaki şekilde krokisi verilen Vadi Fırtına isimli sitede

• Caddenin üst kısmında bulunan evlere sırasıyla tek, alt kısmında bulunan evlere sırasıyla çift numaralar verilmiştir.

:black_circle: Her tek numaralı evin karşısında bir çift numaralı ev vardır. 1 numaralı evden başlanarak kapı nomarasi si

rasıyla, bir ev yeşile, iki ev maviye boyanmıştır.

Yolun üstünde ve altında, tam karşı karşıya

duran aynı renge boyanmış evlerin ikisine ortak

kullanım için bir hobi bahçesi tahsis edilmiştir. Bu sitede 53 adet hobi bahçesi ortak kullanıl maktadır.

Yukarıdaki verilere göre, bu sitede en çok kaç tane ev vardır?

Cevap E=322

Cevap 318 mi?

Degil cevap 322

Sürekli 6 tane de bir aynı renkli evler tekrar yapıyor.

Bıradan 53.6=318 ev yapar,

318 den sonra gelecek 4 ev de aynı renk olmaz bu yüzden bahöe olmaz en fazla 318+4=322 olur.

1 Like