Dna eşlenmesi

Aşağıda DNA’nın sağlıklı bir şekilde eşlenmesi gösterilmiştir.

Eski zincir

Yeni zincirler

Eski zincir

DNA’nın kendini eşlemesi ile ilgili;

  1. Oluşan yeni zincirler birbirinin aynısıdır.

  2. Bir DNA’daki eski zincir ile diğer DNA’daki yeni zincir birbirinin aynısıdır.

  3. Eşlenme sırasında sitoplazmadaki nükleotid sayısı artar.

verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

Denemede çıkan sorum DNA eşlenmesi hakkında bir soru…