Din kültürü

İslam dinine göre doğru bilgi kaynaklarından biridir.

• Allah’ın (cc) buyruklarını Cebrail (as) vasıtasıyla

peygamberlere bildirmesidir.

Verilenler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Akil

B) Vahly

C) Duyular

Cevap vahiy nedeni Cebrail vasıtasıyla peygamberlere gönderir diyor