Dilin bireysel yönünün ön plana çıkarıldığı özdeyiş hangisidir?

Dilin bireysel yönünün ön plana çıkarıldığı özdeyiş hangisidir?

a. Dil sosyal bir akrabalıktır.
b. Dil, bir kabuller sistemidir.
c. Ulusun dili ruhudur.
d. Lisan, aynıyla insandır.
e. dil,varlığın evidir.​

Dilin bireysel yönünün ön plana çıkarıldığı özdeyiş “Lisan, aynıyla insandır” dır. Doğru cevap: D