Değiş tokuşta üste verilen şey bulmaca

Değiş tokuşta üste verilen şey bulmaca

Değiş tokuşta üste verilen şey bulmaca

Cevap: Değiş tokuşta üste verilen şey ABRA dır.