Daire grafigi

MATEMATIK.
5D> 56-8c>SA
A
90
50
32:45
58
96
96
186
96
282
Grafik: Borsa İstanbul Süvari Ortaokulu
S
5C
Öğrenci Sayısı
5D
Yukarıdaki sütun grafiğinde Borsa Istanbul Süvari Ortaokulu 5. sınıf şubelerinin öğrenci sayıları verilmiştir.
Buna göre Borsa İstanbul Süvari-Ortaokulu 5. sınıf şubelerinin öğrenci sayılarına göre daire grafiğiyle
gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
2-
165
236010
282
078
90
360 4
5
SA
923
50
BA
YAYINLARI
58 48
50
58
150
45-/181
5A
24/
50
38/1910
246
96
246 244
246
60
1
180
5D
120⁰
LGS
5B
Şubeler
5A
90
5C
180
120
Joo
D)
5D
120
$450 96-
5A
96
186
120
-306
5B
5C
19975 140S
HOL