Cözün lütfen


4cosx+3
ifadesinin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır?

Merhaba cosx fonksiyonu -1 ile 1 rasında değer alır.

-4=<4cosx=<4
-1=<4cosx+3=<7

-1,0,1,2,…,7 9 tane